Съдържанието на уебсайта kiflichka.com се предлага под лиценз Creative Commons. Моля, запознайте се с условията!

Съдържанието на уебсайта е обект на авторското право.

Всички текстове (на английски и български език), изображения и снимки от уебсайта могат да се използват под каквато и да е форма единствено и само с некомерсиална цел, като задължително:

  • се посочва на видно място източника – работещ линк kiflichka.com (при използване на съдържание от уебсайта в онлайн пространството);
  • се посочва името на домейна (при използване на съдържание от уебсайта в печатни издания);

Съдържание от уебсайта може да се използва за комерсиални цели, само след писмено съгласие от страна на автора.

Ако имате въпроси или идеи за сътрудничество, не се колебайте да се свържете с мен:

info@kiflichka.com

kiflichkadotcom@gmail.com